Elinstallationer 
Tele/Data, Larm 
Styr & Regler 
OAS EL AB 
​ ​

OAS El AB är ett företag som specialiserat sig på service och installation i kontor, bostäder & Villor.

Företaget grundades år 2000 och är idag ett väl etablerat företag i Stockholm som bland annat arbetar tillsammans med större byggföretag.

Den huvudsakliga inriktningen är installationer och service inom kontor, bostäder & villor. Vi installerar även tele och larm.

Under första kvartalet 2013 har vi blivit certifierade inom datanätverk i både koppar nät & fibernät.

Strävan efter kompetens sker kontinuerligt med olika utbildningar för personalen i företaget.

Vi är även KNX certifierade.

Kontakta oss 

Anders Nolbratt

VD

070-480 27 00

Niclas Törnroos

Ledande montör

073-514 14 80

Joel Sundgren

Ledande montör

073-514 04 80

Jim Häggmark

Ledande montör

070-799 28 29

Aron Juhlin

Installatör

070-480 27 10

Miljöpolicy 

Prioritering av miljömedvetna leverantörer, avfallssortering och praktiserandet av kretsloppstänkande. Där så är ekonomiskt/praktiskt möjligt utför vi ett miljöarbete genom källsortering, samordning av transporter samt val av produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Som de flesta miljömedvetna företag arbetar även OAS EL AB för att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan. Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt till avslutningsskedet och arbetar för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet.

Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet.

OAS EL AB miljöarbete revideras fortlöpande för att kunna utvecklas och därigenom förbättras. Miljöpolicyn ses över och målen uppdateras. OAS EL AB eftersträvar god kvalité och ett väl utfört jobb för att tillgodo se kundernas krav.